Project 2014

Romain

Romain, mutualist in hart en nieren

Romain is ‘animateur’ bij de mutualiteit UMUSAC, partner van Wereldsolidariteit. Romain is 45 en woont in Kikwit met zijn vrouw en vier kinderen. Hij werkt voor de overheid als ‘gezondheidsambtenaar’, maar kreeg de voorbije tien jaar geen enkele keer zijn loon uitbetaald! Gelukkig heeft Romain een veldje waar hij samen met zijn vrouw maniok en groenten kweekt en zo behelpen ze zich.

Romain is een heel overtuigde ‘mutualist’. Als lid van de mutualiteit krijg je een groot stuk van de dokterskosten terugbetaald en dat verlaagt sterk de drempel naar gezondheidszorg. Zwangere vrouwen en kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar, Congo kent een zeer hoge moeder- en kindsterfte. Romain ondervond zelf in zijn gezin wat het betekent om lid te zijn van de mutualiteit. Als lid van UMUSAC kon zijn vrouw gratis bevallen in het kraamcentrum in Kikwit. Zijn kinderen werden gevaccineerd tegen kinderziekten.

Overtuigd door zijn eigen ervaringen, ging Romain zich jaren geleden voor UMUSAC inzetten. Hij trekt met zijn motor van dorp tot dorp om samen met de dorpelingen kernen van de mutualiteit UMUSAC uit de grond te stampen en uit te bouwen. Gaandeweg sluiten meer en meer mensen zich aan wanneer zij zien welke voordelen het lidmaatschap oplevert. Op die manier wordt via solidariteit een systeem van ziekteverzekering opgebouwd. En waar de mutualiteit het goed doet, wordt er een gezondheidscentrum opgericht. Dat brengt basisgezondheidszorg heel dicht bij de mensen.

De cijfers tonen het aan: mutualiteiten dragen wezenlijk bij tot de verlaging van moeder- en kindersterfte. Of hoe de mutualiteit letterlijk levens redt!

Recent besliste UMUSAC samen met Wereldsolidariteit dat de ‘animateurs’ zoals Romain een (beperkte) financiële tegemoetkoming krijgen. Het is niet alleen een vergoeding voor hun onkosten (benzine, onderhoud van hun motor…), het is ook een waardering voor de belangrijke taak die zij vervullen. Maar er is nog veel werk voor de boeg: nog veel dorpen hebben helemaal geen gezondheidscentrum en een mutualiteit die de bewoners toelaat er gebruik van te maken…